Powrót do góry

Regulamin usług serwisowych drukarek 

 1. Wszystkie ceny podane w serwisie za usługi i części są cenami brutto, zawierają podatek VAT 23%.
 2. Wycena naprawy drukarki to koszt 25 zł. Opłata / kaucja pobierana jest z góry. W przypadku decyzji o naprawie kaucja jest zwracana, czyli wliczana w koszt naprawy.
 3. Na naprawę udzielana jest gwarancja na okres 3 miesięcy.
 4. Na części udzielana jest gwarancja producenta w terminie przez niego przewidzianym.
 5. Serwis zastrzega sobie prawo zwrotu nie naprawionego sprzętu klientowi z powodu braku dostępnych części oraz innych czynników niezależnych od serwisu.
 6. W przypadku rezygnacji klienta z naprawy po przyjęciu sprzętu do serwisu, klient zostanie obciążony kosztem diagnozy, natomiast jeśli zostały zakupione już części także ich wysokością.
 7. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 Dz.U. Nr 02.101.926.
 8. Pokwitowanie serwisowe jest dokumentem pozwalającym na odbiór sprzętu z serwisu i musi ono zostać zwrócone wystawcy przy odbiorze.
 9. Sprzęt pozostawiony w serwisie i nie odebrany po upływie 90 dni od daty zakończenia naprawy ulega przepadkowi i jest uznawany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego. STRATUM na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego nabywa sprzęt przez jego objecie w posiadanie samoistne.
 10. Każdy klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając sprzęt do naprawy, dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin. Jest to jednocześnie umowa na której podstawie jest świadczona usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki z tego tytułu. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowanie przez obie strony.
 11. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

Pobierz regulamin w formacie pdf